Arhivă

Rute de excelenţă academică în cercetarea doctorală şi post-doctorală – READ
Contract nr. POSDRU/159/1.5/S/137926


afis Afișul școlii de vară:
„PROVOCĂRILE CERCETĂRII ACADEMICE DE EXCELENȚĂ”
Agenda școlii de vară
Sinaia 25 – 29 mai 2015
Materialele pentru școala de vară pot fi consultate din sectiunea: Documente – Conferinţe – WorkShop-uri – Școala de vară

afis Afișul conferinței naționale – 2:
„CUNOAȘTEREA SOCIALĂ – ÎNTRE FICȚIUNE EURISTICĂ ȘI COROBORARE FACTUALĂ”
Programarea comunicărilor științifice pe secțiuni si zile de desfășurare 23 – 24.04.2015
Agenda conferinței și rezumatele comunicărilor științifice
Materialele pentru conferință pot fi consultate din sectiunea: Documente – Conferinţe & WorkShop-uri

afis Afișul workshop-ului – 3:
„RELEVANȚĂ, METODOLOGIE ȘI UTILITATE ÎN CERCETAREA DE EXCELENȚĂ
DOCTORALĂ ȘI POST-DOCTORALĂ”
Agenda workshop-ului 8 aprilie 2015
Materialele pentru workshop pot fi consultate din sectiunea: Documente – Conferinţe & WorkShop-uri

afis Afișul workshop-ului – 2:
„CERCETAREA – PROTOCOALE ŞI CREATIVITATE ÎN CUNOAŞTERE”
Agenda workshop-ului 21 ianuarie 2015
Materialele pentru workshop pot fi consultate din sectiunea: Documente – Conferinţe & WorkShop-uri

Afis Afișul conferinței naţionale – 1:
„CERCETARE DE EXCELENȚĂ, CUNOAȘTERE ȘTIINȚIFICĂ, PROGRES SOCIAL”
Agenda conferinței 30 – 31 octombrie 2014
 Broşura conferinței 30 – 31 octombrie 2014

Lista candidaţilor declaraţi ADMIŞI la Concursul de selecţie pentru burse doctorale SERIA 3 (26.09.2014)


Lista candidaților doctoranzi din SERIA a 3-a de selecție, admiși în etapa II – Interviul (24.09.2014)


ANUNŢ PRIVIND SELECŢIA GRUPULUI ŢINTĂ – SERIA 3 – PENTRU STUDII DOCTORALE în cadrul proiectului strategic “Rute de excelenţă academică în cercetarea doctorală şi post-doctorală – READ” – ID 137926 (11.09.2014)


Invitaţie – la Workshop-ul – 1, din data de 25.09.2014, având tema „Prin inter-disciplinaritate spre excelență în cercetarea științifică în domeniul social” (12.09.2014)


Agenda – pentru Workshop-ul – 1, din data de 25.09.2014, având tema „Prin inter-disciplinaritate spre excelență în cercetarea științifică în domeniul social” (12.09.2014)


În perioada 13 august – 5 septembrie 2014 în sala N.N. Constantinescu din cadrul Bibliotecii Academiei Române, s-au desfășurat prelegerile comune pentru doctoranzi și cercetătorii postdoctorat.

Prelegerile pot fi descărcate din pagina Documente – “Prelegeri – Cursuri”
Înregistrările prelegerilor pot fi vizionate accesând:
“Evenimente – Galerie video – Prelegerea …”


Lista candidaţilor declaraţi ADMIŞI la Concursul de selecţie pentru burse doctorale SERIA 2 - READ (01.08.2014)


Concurs selecție burse doctorale SERIA 2 READ ID 137926 (31.07.2014)


ANUNŢ PRIVIND SELECŢIA GRUPULUI ŢINTĂ – SERIA 2 – PENTRU STUDII DOCTORALE în cadrul proiectului strategic “Rute de excelenţă academică în cercetarea doctorală şi post-doctorală – READ” – ID 137926 (17.07.2014)


INVITAŢIE - Deschidere proiect “Rute de excelenţă academică în cercetarea doctorală şi post-doctorală – READ” – ID 137926 (02.07.2014)


COMINICAT DE PRESĂ - Deschidere proiect “Rute de excelenţă academică în cercetarea doctorală şi post-doctorală – READ” – ID 137926 (30.06.2014)


ANUNŢ - Conferinţă deschidere proiect “Rute de excelenţă academică în cercetarea doctorală şi post-doctorală – READ” – ID 137926 (30.06.2014)


REZULTATE ETAPA II (INTERVIU) BURSE POST-DOCTORALE – Selecție candidați grup țintă burse de studii post-doctorale în cadrul proiectului strategic “Rute de excelenţă academică în cercetarea doctorală şi post-doctorală – READ” – ID 137926 (31.05.2014)


 Programare interviu – Concurs de acordare a burselor de studii post-doctorale în cadrul proiectului strategic “Rute de excelenţă academică în cercetarea doctorală şi post-doctorală – READ” – ID 137926 (23.05.2014)


REZULTATE – Concurs de acordare a burselor de studii post-doctorale în cadrul proiectului strategic “Rute de excelenţă academică în cercetarea doctorală şi post-doctorală – READ” – ID 137926 (23.05.2014)


REZULTATE – Concurs de acordare a burselor de studii doctorale în cadrul proiectului strategic “Rute de excelenţă academică în cercetarea doctorală şi post-doctorală – READ” – ID 137926 (21.05.2014)


 ANUNŢ PRIVIND SELECŢIA GRUPULUI ŢINTĂ – PENTRU STUDII DOCTORALE ŞI POST-DOCTORALE în cadrul proiectului strategic “Rute de excelenţă academică în cercetarea doctorală şi post-doctorală – READ” – ID 137926 (29.04.2014)


REGULAMENT PRIVIND SELECŢIA CANDIDAŢILOR PENTRU BURSE DE STUDII DOCTORALE ŞI POST-DOCTORALE în cadrul proiectului ,,Rute de excelenţă academică în cercetarea doctorală şi post-doctorală – READ” – ID 137926 (29.04.2014)