Grupul țintă

Grupurile tinta din proiect sunt urmatoarele:

100 de candidati doctoranzi in domeniul cercetarii socio-economice si umaniste (sociologie, stiinte administrative, stiinte juridice, stiinte ale comunicarii, administrarea afacerilor, cibernetica si statistica, informatica economica, economie, finante, marketing, management,  relatii internationale si studii europene, filozofie, istorie, studii culturale)

- definitie: doctoranzi, din organizatia beneficiarului, precum si din alte organizatii/institutii publice sau private din tara (universitati, institute de cercetare) sau din state membre ale Uniunii Europene, care indeplinesc criteriile de eligibilitate;

- necesitatile grupului tinta: indrumarea conceptuala, metodologica, instrumentala si empirica in pregatirea de specialitate si in realizarea cercetarii doctorale propriu-zise;

- selectarea membrilor grupurilor tinta: se face prin concurs (in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut prin aplicarea criteriilor de eligibilitate, in limita locurilor alocate).

53 de candidati cercetatori post-doctorant in economie

- definitie: doctori in economie, din organizatia solicitantului, precum si din alte organizatii/institutii publice sau private din tara, care indeplinesc criteriile de eligibilitate;

- necesitatile grupului tinta: indrumarea conceptuala, metodologica, instrumentala si empirica in continuarea si dezvoltarea carierei post-doctorale;

- selectarea membrilor grupurilor tinta: se face prin concurs (in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut prin aplicarea criteriilor de eligibilitate, in limita locurilor alocate).