Conferinţe – WorkShop-uri – Școala de vară

Data Titlul documentului Tip

Școala de vară ”PROVOCĂRILE CERCETĂRII ACADEMICE DE EXCELENȚĂ”

25 – 29 mai 2015 Prof. univ. dr. Constantin Munteanu Gurgu – Criza economică actuală – O interpretare praxeologică ppt_icon
25 – 29 mai 2015 Prof. univ. dr. Paul Dobrescu – Globalizarea si geopolitica pdf_icon
25 – 29 mai 2015 Prof. univ. dr. Ilie Parvu – Constructia teoretica a stiintei pdf_icon
25 – 29 mai 2015 Acad. Ioan Aurel Pop – Istoria sociala ca “indreptar” al cercetarii sociale pdf_icon
25 – 29 mai 2015 Acad. Ioan-Aurel POP – Modalitati de abordare a trecutului – rolul cercetarii istorice ppt_icon
25 – 29 mai 2015 Prof. univ. dr. Silviu CERNA – UNELE PROBLEME METODOLOGICE ALE STIINTEI ECONOMICE ppt_icon
25 – 29 mai 2015 Prof. Univ. Dr. Emil Dinga – Entropia ca principiu ordonator în natură, societate și cunoaștere ppt_icon
25 – 29 mai 2015 Prof. Univ. Dr. Emil Dinga – CALCULUS AND FREE WILL IN THE ECONOMIC DECISION ppt_icon
25 – 29 mai 2015 Probleme dezbatere Școala de vară – cercetători postdoctorat pdf_icon
25 – 29 mai 2015 Raspunsuri probleme dezbatere Școala de vară (cercetători postdoctorat) – Prof. univ. dr. Emil Dinga pdf_icon
25 – 29 mai 2015 Probleme dezbatere Școala de vară – domeniul economic (doctoranzi) pdf_icon
25 – 29 mai 2015 Probleme dezbatere Școala de vară – domeniul socio-uman (doctoranzi) pdf_icon

Conferința națională ”CUNOAȘTEREA SOCIALĂ – ÎNTRE FICȚIUNE EURISTICĂ ȘI COROBORARE FACTUALĂ”

23 – 24 aprilie 2015 Prof.univ.dr. Constantin Munteanu Gurgu – Etică și comportament economic pdf_icon
23 – 24 aprilie 2015 Prof. Univ. Dr. Emil Dinga – Avatarurile condiției ceteris paribus în cercetarea economică actuală ppt_icon
23 – 24 aprilie 2015 Prof.univ.dr. Gheorghe Stoica – Creativitatea în științele sociale și politice, cunoaștere socială și valori pdf_icon

WorkShop ”RELEVANȚĂ, METODOLOGIE ȘI UTILITATE ÎN CERCETAREA DE EXCELENȚĂ DOCTORALĂ ȘI POST-DOCTORALĂ”

8 aprilie 2015 Prof. Univ. Dr. Emil Dinga – Profilul metodologic al cercetării de excelență doctorale și post-doctorale ppt_icon
8 aprilie 2015 Conf. Univ. Dr. Ion-Lucian CATRINA – Criterii de alegere a subiectului de cercetare de excelență doctorală și post-doctorală pdf_icon
8 aprilie 2015 Conf. Univ. Dr. Ion-Lucian CATRINA – Criterii de alegere a subiectului de cercetare de excelență doctorală și post-doctorală ppt_icon
8 aprilie 2015 Prof. Univ. Dr. Dalina DUMITRESCU – Bune practici în etică în cercetarea din domeniul socio-economic pdf_icon
8 aprilie 2015 Prof. Univ. Dr. Dalina DUMITRESCU – Bune practici în etică în cercetarea din domeniul socio-economic ppt_icon
8 aprilie 2015 Prof. Univ. Dr. Emilia Mioara Câmpeanu – Impactul și valorificarea cercetării doctorale și post-doctorale de excelență pdf_icon
8 aprilie 2015 Prof. Univ. Dr. Elena PELINESCU & CS I dr. Marioara IORDAN – Consideraţii privind paradigma şi procesul de cercetare pdf_icon
8 aprilie 2015  Conf. Univ. Dr. Constantin Bărbulescu – Raportul dintre discurs şi realitatea socială pe care o descrie.
Studiu de caz: discursul medical despre ţăran şi lumea rurală între 1860-1910
pdf_icon
8 aprilie 2015 Dr. Alexie-Ciprian Alupoaiei Iancu – Reflecții asupra principiilor lui Gödel în practica economică pdf_icon
8 aprilie 2015 Dr. Gabriel Bobeică – Metodologia cercetării postdoctorale de excelență: opțiuni, capcane și provocări pdf_icon
8 aprilie 2015 Conf. univ. dr. Marius-Cristian Pană – Individualism vs holism în metodologia științei economice pdf_icon

WorkShop „CERCETAREA – PROTOCOALE ŞI CREATIVITATE ÎN CUNOAŞTERE”

21 ianuarie 2015 Prof. Univ. Dr. Emil Dinga – Predicţie şi predictori în economie pdf_icon
21 ianuarie 2015 Prof. Univ. Dr. Dorel Ailenei – Predicţie şi predictori în economie pdf_icon
21 ianuarie 2015 Prof. Univ. Dr. Dorin Jula – Metode şi tehnici performante de testare a ipotezelor în economie pdf_icon
21 ianuarie 2015 Prof. Univ. Dr. Toma-Dorin Roman – Artă modernă şi comunicare verbală şi non-verbală pdf_icon
21 ianuarie 2015 Prof. Univ. Dr. Petre Anghel – Filozofie şi hermeneutică în cunoaşterea de sine pdf_icon
21 ianuarie 2015 CS II Dr. Mioara Anton – Iluzia liberalizării în primii ani ai regimului Ceauşescu pdf_icon
21 ianuarie 2015 Prof. Univ. Dr. Emil Dinga – Predicţie şi predictori în economie ppt_icon
21 ianuarie 2015  Prof. Univ. Dr. Dorel Ailenei – Predicţie şi predictori în economie ppt_icon
21 ianuarie 2015  Prof. Univ. Dr. Dorin Jula – Metode şi tehnici performante de testare a ipotezelor în economie ppt_icon
21 ianuarie 2015 Conf. univ. dr. Ivona Stoica – Ipoteza randamentelor descrescătoare în contextul economiei digitale pdf_icon
21 ianuarie 2015  Dr. Alupoaiei Iancu Alexie Ciprian – Raţionalitate, cauzalitate, predictabilitate în cazul deciziilor în consum ppt_icon
21 ianuarie 2015  Lect. univ. dr. Octavian-Dragomir Jora – „Legiferarea” în ştiinţa economică şi „Amendamentul” CETERIS PARIBUS ppt_icon

Conferinţa naţională „Cercetare de excelenţă, cunoaştere ştiinţifică, progres social”

31 octombrie 2014 Prof. univ. dr. Marius Petrescu – „Managementul informaţiilor. Cyber-defence – de la ficţiune la realitate”
ppt_icon
30 octombrie 2014 Acad. Aurel Iancu – „Pionierat în abordarea şi dezvoltarea economiei analitice în România” pdf_icon
30 octombrie 2014 Prof. univ. dr. Tiberiu Schatteles – „Studiul economiei, sinteza unei aventuri” pdf_icon

WorkShop “Prin inter-disciplinaritate spre excelenţă în cercetarea ştiinţifică în domeniul social”

25 septembrie 2014 Prof. univ. dr. Emil Dinga – Multi-, inter- şi trans-disciplinaritate în ştiinţele sociale şi umaniste ppt_icon