Conferința Națională 23 – 24 aprilie 2015

Conferința Națională READ
“CUNOAȘTEREA SOCIALĂ – ÎNTRE FICȚIUNE EURISTICĂ ȘI COROBORARE FACTUALĂ”
Partea 1 – Joi 23 aprilie 2015

Partea 2 – Joi 23 aprilie 2015