Despre noi

Titlul proiectului

Rute de excelenta academica in cercetarea doctorala si post-doctorala – READ
Contract POSDRU/159/1.5/S/137926

 Obiectiv general

Obiectivul general al proiectului (OG) il reprezinta proiectarea si implementarea rutelor de excelenta in cercetarea academica, doctorala si post-doctorala, din perspectiva teoretica, metodologica si instrumentala, care sa sprijine doctoranzii si cercetatorii sa participe la realizarea programelor doctorale, respectiv la realizarea programelor de cercetare post-doctorala si sa mentina cercetarea academica romaneasca la nivelul standardelor europene.

Proiectul urmareşte in principal:

  • Organizarea unui cadru institutional pentru studii doctorale si post-doctorale in economie
  • Acordarea unui numar de 100 de burse pentru doctoranzii selectati
  • Acordarea unui numar de 53 de burse pentru cercetatorii postdoctorat selectati
  • Publicarea a 206 studii in reviste BDI
  • Participarea la conferinte/simpozioane internationale legate de obiectul cercetarii
  • Organizarea a doua conferinte stiintifice nationale
  • Organizarea a 3 work-shop-uri specializate, la nivel national
  • Organizarea unei  Scoli de vara comune a doctoranzilor  si post-doctoranzilor

 Proiectul isi propune elaborarea  unor studii privind:

- curriculum-ul de pregatire comuna de perfectionare stiintifica a doctoranzilor;
- curriculum-ul de pregatire comuna de perfectionare stiintifica a post-doctoranzilor;
- Strategia de cercetare stiintifica academica la nivel doctoral, pe perioada 2014-2020, in domeniul economic, social si juridic;
- Strategia de cercetare stiintifica academica in economie la nivel post-doctoral, pe perioada 2014-2020;
- asigurarea calitatii in activitatea de cercetare stiintifica academica;
- studiu de fezabilitate privind solutia software de sprijnire a activitatii de cercetare si inovare stiintifica doctorala/post-doctorala academica;
- studiu de fezabilitate privind accesul la baze internationale de date stiintifice de cercetare;

Rezultatele activitatii doctoranzilor si cercetatorilor post-doctorat se vor disemina prin:

- 200 de lucrari stiintifice ale doctoranzilor, prezentate la Conferinte stiintifice din tara sau/si strainatate;
- 100 de lucrari stiintifice ale doctoranzilor, publicate sau acceptate spre publicare in reviste indexate in baze de date internationale;
- 106 de lucrari stiintifice ale post-doctoranzilor, prezentate la Conferinte stiintifice din tara sau/si din strainatate;
- 106 de lucrari stiintifice ale post-doctoranzilor, publicate sau acceptate spre publicare in reviste indexate in baze de date internationale;
- 53 de disertatii post-doctorale, publicate in volum, la Editura Academiei Romane.